5. Δωρεάν υλικό

Back Home Next                                         

BIBL_34.jpg (5709 bytes)

Χάρτης του δικτυακού τόπου (Site .doc)

TAL_51.jpg (4013 bytes)

Kantharos.jpg (6199 bytes)

(Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το παρόν υλικό, με απλή αναφορά στο Site).

Περιεχόμενα:

Download Item #1 Download Item #6
Download Item #2 Download Item #7
Download Item #3 Download Item #8
Download Item #4 Download Item #9
Download Item #5 Download Item #10

Download Item #1 Πρόκειται για εφαρμογή του ηλεκτροστατικού πεδίου. (Αναφέρεται στη σελίδα 57) .zip (51 k). Αποσυμπιέστε την εφαρμογή σε ένα φάκελο και click στο αρχείο: Proyectl.html

Download Item #2 Πρόκειται για εφαρμογή του ιδανικού αερίου. .zip (222k)
Αποσυμπιέστε το αρχείο σε ΄να φάκελο. Στη συνέχεια με click εικονίδιό της αυτή ενεργοποιείται.

Download Item #3 Πρόκειται για μουσική Jaz (midi) (Για το διάλειμμα).

Download Item #4 Πρόκειται για φύλλο εργασίας για τα διαμήκη κύματα. ( .PDF, 85Kb) (Η εφαρμογή βρίσκεται στην ενότητα "προσομοιώσεις" του παρόντος δικτυακού τόπου. 

Download Item #5 Πρόκειται για φύλλο εργασίας για τις ιδιότητες του ιδανικού αερίου.( .PDF, 79Kb). (Η εφαρμογή βρίσκεται στην ενότητα "προσομοιώσεις" του παρόντος δικτυακού τόπου.

Download Item #6 Αποσυμπιέστε το αρχείο σε ένα φάκελο και καλέστε το αρχείο με κατάληξη .html. Πρόκειται ιδανική εφαρμογή επίδειξης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, καθώς και για την διερεύνηση του φαινομένου της περίθλασης. Αναφέρεται στη σελίδα 139 του βιβλίου.

Download Item #7  Πρόκειται για Video που αναφέρεται στην οριζόντια βολή. (Μορφή αρχείου .zip, αποσυμπιέστε και προκύπτει αρχείο .avi).Στείλτε τα σχόλιά σας για την εφαρμογή αυτή, προτείνετε τρόπους βελτίωσης

Download Item #8 Πρόκειται για Video που αναφέρεται στην ταλάντωση σώματος στην άκρη ελατηρίου. Συγχρόνως στην οθόνη εμφανίζονται τα μεγέθη: Η ταχύτητα, η επιτάχυνση (διανύσματα των οποίων οι τιμές μεταβάλλονται). Η κινητική ενέργεια καθώς και η συνισταμένη δύναμης σε σχέση με τον χρόνο. Το αρχείο είναι σε μορφή .zip. Αποσυμπιέστε και θα προκύψει αρχείο .avi)

Download Item #9 Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή Χημείας και ως το προς το περιεχόμενο, αλλά και ως προς τη δημιουργία.Έχει δημιουργηθεί από μαθητές-1ο Λύκειο Κερατσινίου με την επίβλεψη του συνάδελφου χημικού  κ. Στέλιου Ντουράκη -   μπράβο τους! (Αποσυμπιέστε το αρχείο σ' ένα φάκελο και και click στο αρχείο "χημεία")

Download Item #10 Πρόκειται για .......x (χώρος για μελλοντικές εφαρμογές)

 

Στείλτε e-mail με σχόλια για τις παραπάνω εφαρμογές. Ζητήστε θεματολογία, ίσως έχω τη λύση σ΄αυτό που ψάχνετε.

Η εφαρμογή Acrobat για ανάγνωση των αρχείων με κατάληξη . PDF είναι απαραίτητη, ώρα να την "κατεβάσετε" 
Προκειμένου να κατεβάσετε το Acrobat αλλά και άλλα  χρήσιμα προγράμματα το site http://otenet.tucows.com/win95soft.html .
Για περισσότερη εξειδίκευση: http://otenet.tucows.com/comp95.html   (WinZip)
Αν εξακολουθείτε να ψάχνετε:http://otenet.tucows.com/adnload/683_29449.html (Acrobat)
Tεχνική υποστήριξη μπορείτε να βρίσκετε επίσης και στη σελίδα http://www.geocities.com/antoniosgutsias/page5.html  που  εμπλουτίζεται τακτικά.

Όσοι ενδιαφέρονται για εφαρμογές του Interactive Physics ας επικοινωνήσουν μαζί μου. Η σελίδα αυτή σύντομα θα περιέχει και αρχεία με προσομοιώσεις που έχουν δημιουργηθεί από το παραπάνω πρόγραμμα.
Στην ίδια σελίδα σύντομα θα  βρίσκετε "ανηρτημένα"  και άλλα φύλλα εργασίας - οδηγούς αξιοποίησης προτεινόμενων εφαρμογών.

    Είναι προφανές ότι η ανανέωση του υλικού της σελίδας αυτής, αλλά και προσθήκη νέου εξαρτάται από την ανταπόκριση που θα βρίσκουν οι εφαρμογές. Επικοινωνήστε λοιπόν μαζί μου, ώστε με της συμμετοχή σας να διαμορφωθεί ένας λειτουργικός - χρήσιμος δικτυακός τόπος.

Σημείωση: Όλες οι εφαρμογές πριν "εκτεθούν" στον Server έχουν ελεγχθεί για ιούς.

Back to Top

Αντώνιος Ι. Γκούτσιας - Φυσικός, e-mail:      gutsi1@yahoo.com  & gutsi1@hotmail.com